Câu Hỏi Thường Gặp

Q. Bài hát cần phải có chủ đề đặc trưng (hoặc Thái Bình Dương) hay không?
Q. Chúng ta có thể chỉ ghi danh một điệu nhảy hay không?
Q. Làm thế nào để chúng ta ghi danh bài hát?


Q. Bài hát cần phải có chủ đề đặc trưng (hoặc Thái Bình Dương) hay không?
A. Không, ý tưởng (và sự thú vị) của cuộc thi này là sự đa dạng hóa. Chúng tôi hy vọng có thể thu hút nhiều loại bài hát cho nhiều sở thich.


Q: Chúng ta có thể chỉ ghi danh một điệu nhảy hay không?
A. Chúng tôi không giới hạn ghi danh bài hát , tiêu chuẩn thẩm định về trình diễn sẽ đặt gía trị nhiều hơn trên nội dung âm nhạc nếu có lời và sẽ đánh điểm khắt khe hơn nếu chỉ là nhạc / điệu nhảy / trình diễn thường lệ.


Q. Làm thế nào để chúng ta ghi danh bài hát?
A. 1. Trước tiên, đọc các quy tắc trên mạng Nội quy đăng mục
2. Sau đó đi đến trang Facebook Facebook và đi vào (Enter)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.